Panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas pdf download

Investiture proper girl scoutpagbigkas ng pangako at batas ng scout. Hivion hv 9191x fast usb new version hivion 9191x software download,free. Ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang pilipinas, sa harap ninyong lahat. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas ako ay pilipino buong katapatang nanunumpa sa watawat ng pilipinas. Panunumpa sa watawat ng pilipinas ako ay pilipino buong. Jul 31, 2017 hi guys welcome to my youtube channel. Ang panunumpa ng katapatan sa watawat ay ang panunumpa sa watawat ng pilipinas. Sa huli, napagkasunduan ng lahat na ang bayang ito, na malaya na mula sa araw na ito, ay dapat gamitin ang watawat na dati nang ginagamit nito, na may disenyo at kulay na inilalarawan sa inilakip na guhit. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas official version ako ay pilipino buong katapatang nanunumpa.

Jun 03, 2009 panunumpa ng saligang batas ng pilipinas. Panunumpa sa watawat others civil service commission region. In the center of the triangle is a goldenyellow sun with eight primary rays, each representing a philippine province. The up diliman human resource development office upd hrdo advises management on human resource policy and administration including. Ang kislap ng watawat moy tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. May 28, 2014 the philippine national flag or pambansang watawat ng pilipinas is a unique heritage passed down by the fathers of the first republic of the philippines. Panunumpa sa watawat ng pilipinas hlurbnmr powered by. Panunumpa ng katapatan sa watawat ako ay pilipino buong katapatang nanunumpa sa watawat ng pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at. Na ako ay papasok sa takdang oras ng aking tungkulin arawaraw o sa anumang.

Republika ng pilipinas pamahalaan ng lungsod quezon. Panunumpa in english with contextual examples mymemory. Dahil mahal ko ang pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Recitation of panunumpa ng kawani ng gobyerno and singing of awit ng serbisyo sibil as part of the flag raising and lowering ceremonies on mondays and fridays date february 7, 1995. Sep 12, 2010 pagsisilbihan ko ng buong katapatan ang mga tao ng walang bahid na kasamaan tungo sa maunlad, masagana at mapayapang kamaynilaan. Translate panunumpa sa bandilang kristiy in tagalog. The philippine national flag or pambansang watawat ng pilipinas is a unique heritage passed down by the fathers of the first republic of the philippines. S 2017 7 malayan colleges laguna senior high school in a move to support the enhanced basic education act of 20 or ra 10533, mcl formally announced the opening of the mcl senior high school department in september 2015. Katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan at makatulong sa katatagan at kaunlaran ng aking bayan. Mataimtim kong pinanunumpaan o pinatotohanan na tutuparin ko nang buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang isang mamamayan ng pilipinas, pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon, ipatutupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao, at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Pambungad na sermonya pagpasok ng scouts na pinangungunahan ng troop leader, assistant troop crew leader panalangin pagpasok ng mga kulay pambansang awit panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas ii. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas pledge of allegiance to the flag of the philippines. Na siya namang unang iniwagayway sa kawit, cavite sa pagdedeklara ng ating sa paglaya sa mga dayuhan. Pledge of allegiance to the philippine flag wikipedia.

Susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas new version. Sino ang nag tahi ng watawat ng pilipinas 97 these are things that people cannot live without a. Recitation of panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas. The up diliman human resource development office upd hrdo advises management on human resource policy and administration including the proper interpretation of civil service law and rules. Ito ay libre upang gamitin at ang bawat artikulo o dokumento ay maaaring ma download. It is one of two national pledges, the other being the patriotic oath, which is the philippine national pledge the pledge of allegiance to the philippine flag is recited at flag ceremonies immediately after the patriotic oath or, if the. Panunumpa ng lingkodbayan ako ay isang lingkod bayan. Recitation of panunumpa ng lingkod bayan recitation of panunumpa sa watawat singing of cavite hymn recitation of panunumpa ng lingkod bayan. The panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas and the panunumpa ng lingkod bayan need not be recited. Nang buong katapatan at kahusayan at makatulong sa katatagan at kaunlaran ng aking bayan. Download as pptx, pdf, txt or read online from scribd.

The pledge of allegiance to the philippine flag filipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng pilipinas, at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, maka tao at maka bansa. At each vertex of the triangle is a fivepointed, goldenyellow star. Download pdf pengantar manajemen scritti scelti male pdf.

Mataimtim kong pinanunumpaan o pinatotohanan na tutuparin ko nang buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang isang mamamayan ng pilipinas, pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon, ipatutupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao, at itatalaga ang aking. Within this hoist is a golden yellow sun with eight rays and 3 fivepointed golden yellow stars at each corner of the triangle. Sapagkat akoy isang kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod nang tapat at mahusay, sa bayan ko at sa panahong ito, ako at ang aking mga kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang pilipinas. It has distinct bicolor fields of blue and red and a white triangle at the hoist. Singing of deped marikina hymn pagawit ng deped marikina hymn 15. Deped marikina city guidelines for the graduation program. Panunumpa sa watawat ng pilipinas was written in filipino and is therefore expected to be recited as such but an english version was also provided. Doc panunumpa sa watawat ng pilipinas jhomar magnaye. Pledge of loyalty of the graduating class panunumpa ng katapatan ng mga nagsipagtapos pangungunahan ng valedictorianfirst honors 12. Panunumpa sa watawat ng pilipinas by cavite provincial govt. The panatang makabayan patriotic oath is one of two national pledges of the philippines, the other being the panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas pledge of allegiance to the philippine flag it is commonly recited at school flag ceremonies, after the singing of the national anthem, lupang hinirang, but before the pledge of. Ako pangalan bilang kawani ng mmda, nakatalaga bilang traffic enforcer sa ilalim ng traffic and transport management office ay nangangako na gagampanan ko ang aking tungkulin at kaakibat nito ay sumusumpa na buong puso at katapatan kong tutuparin ang mga sumusunod. Commission on audit panunumpa sa watawat ng pilipinas. Upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas.

Panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas duration. At higit sa lahat ay iwawaksi at tatalikuran ko ang pagtanggap ng tongpats, payola o anumang materyal na bagay sa mga bus o taxi operators at iba pang pampublikong at pribadong sasakyan na may kapalit na pabor. Oct 31, 2019 panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas pledge of allegiance to the flag of the philippines. Panunumpa sa watawat ako ay pilipino buong katapatang nanunumpa sa watawat ng pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa.

Panunumpa sa watawat tagalog and english translation. Philippine history pledge of allegiance to the philippine flag. Katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas youtube.

Panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas maaari na po kayong magsiupo. Pambansang watawat ng pilipinas is a horizontal flag bicolor with equal bands of royal blue and crimson red, with a white, equilateral triangle at the hoist. Download panunumpa sa katapatan sa watawat ng pilipinas. Ako ay pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng pilipinas, at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, maka tao. Download panunumpa transcription satb download document.

Magiging bahagi ako ng kaayusan at kapayapaan sa pamahalaan. Ako at ang aking mga kapwa kawani ay kailangan tungo sa. Sisikapin kong patuloy na maragdagan ang aking kaalaman. At sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan, 4.

Pledge of allegiance to the philippine flag official english translation. Kredo ng nco ng hukbong katihan ng pilipinas on vimeo. Panunumpa sa katapatan sa watawat ng pilipinas nationalism. How to sing ph national anthem, and display symbols in.

Places of frivolity places of hilarity marked by or. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng pilipinas at sa republikang kanyang. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas is the pledge to the flag of the philippines. Deped teaching and nonteaching related issues and concerns. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng pilipinas at sa republikang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. At tungkulin ko ang maglingkod nang tapat at mahusaysa bayan ko at sa panahong ito. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap at pagsisikap sa bansang pilipinas. Ako ay pilipino, taos pusong nanunumpa sa watawat ng pilipinas, at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at.

It is one of two national pledges, the other being the patriotic oath, which is the philippine national pledge. Please practice handwashing and social distancing, and check out our resources for adapting to these times. Susunod at tutulong ako sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas at alituntunin ng walang kinikilingan. Panunumpa sa watawat ng pilipinas pinay mommy online. Republika ng pilipinas pamahalaan ng lungsod quezon panunumpa.

Panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas pledge of allegiance to the flag of the philippines filipino pledge to the flag ako ay pilipino buong katapatang nanunumpa sa watawat ng pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng pilipinas. Scribd is the worlds largest social reading and publishing site. Panunumpa ng katapatan sa watawat ako ay pilipino buong katapatang nanunumpa sa watawat ng pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang makadiyos,makakalikasan. Panunumpa sa watawat ng pilipinas commission on audit. Heres the panunumpa sa watawat or the panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas pledge of allegiance to the philippine flag. This is kredo ng nco ng hukbong katihan ng pilipinas by wisdom pinos on vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Thank you for watching and i hope you enjoyed my video if you like my video, please dont forget to share and subscribe for more. Panunumpa sa watawat ng pilipinas official version ako ay pilipino buong katapatang nanunumpa sa watawat ng. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas pledge of allegiance to the flag of the philippines filipino pledge to the flag. Jul 14, 2018 dalipugacentralsch panunumpa sa katapatan ng watawat stay safe and healthy.

Ang tatlong panig na makikita rito ay tiyak na sumasagisag sa puting tatsulok na simbolong nagbibigaypagkakakilanlan sa bantog na. T he pledge of allegiance panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas may be recited as well, though the bill did not specify who is required to do so. Aug 17, 2012 panunumpa sa watawat ng pilipinas official version ako ay pilipino buong katapatang nanunumpa sa watawat ng pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang makadiyos,makatao, makakalikasan, at makabansa. Ako ay pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng pilipinas, 3. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas new. You may download the free ebook be your own boss by eduard reformina.

Lupa ng araw, ng luwalhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Ang pinagmulan ng mga sagisag ng ating bandilang pambansa. The official design and use of the philippine national flag is in the flag and heraldic code of the philippines, republic act no. Ang paglikha ng watawat ang watawat ng pilipinas ay disenyo ni heneral emilio aguinaldo nang siyay ipinatapon sa hongkong noong 1897.

264 310 893 1256 764 221 1324 1038 859 1258 882 589 2 404 65 1058 462 1482 1272 372 390 504 95 1139 725 783 400 214 1441 4 129 258 155 131 847 9 683 1153 158 107 901 367 808 1352 92 657